Profil osoby

prof. Adam Bžoch CSc.
Katedra germanistiky
adam.bzoch [at] ku.sk
+421917 643 270

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2019 Katolícka Univerzita v Ružomberku