Profil osoby

PaedDr. Andrej Hubinák PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
andrej.hubinak [at] ku.sk
+421918 722 148

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2020 Katolícka Univerzita v Ružomberku