Profil osoby

doc. RNDr. Branislav Nižnanský CSc.
Katedra geografie
branislav.niznansky [at] ku.sk
+421918 722 152

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2020 Katolícka Univerzita v Ružomberku