Profil osoby

doc. PaedDr. Danica Melicherčíková PhD.
Katedra chémie
danica.melichercikova [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku