Profil osoby

RNDr. Daniel Macko CSc.
Rektorát
daniel.macko [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2019 Katolícka Univerzita v Ružomberku