Profil osoby

prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. František Dlugoš PhD.
Katedra katechetiky a praktickej teológie
frantisek.dlugos [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku