Profil osoby

doc. PaedDr. František Heiser PhD.
Katedra cudzích jazykov
frantisek.heiser [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku