Profil osoby

ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová PhD.
Dekanát TF
gabriela.gencurova [at] ku.sk
+421918 337 427

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2019 Katolícka Univerzita v Ružomberku