Profil osoby

doc. PhDr. Irena Kamanová PhD., MHA
Katedra sociálnej práce - Stará Ľubovňa
irena.kamanova [at] ku.sk
+421918337460

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2016 Katolícka Univerzita v Ružomberku