Profil osoby

RNDr. Janka Kopáčová CSc.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
jana.kopacova [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku