Profil osoby

doc. PaedDr. Janka Bednáriková PhD.
Katedra hudby
janka.bednarikova [at] ku.sk
+421905 199 646

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2020 Katolícka Univerzita v Ružomberku