Profil osoby

prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak PhD.
TF - pracovisko Spišské Podhradie
jozef.bielak [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku