Profil osoby

prof. RNDr. Juraj Slabeycius CSc.
Katedra rádiológie
juraj.slabeycius [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2019 Katolícka Univerzita v Ružomberku