Profil osoby

prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík PhD.
Katedra katechetiky a praktickej teológie
lubomir.pekarcik [at] ku.sk
+421905 626 807

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku