Profil osoby

doc. PhDr. Marek Forgáč PhD.
Dekanát TF
marek.forgac [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku