Profil osoby

doc. RNDr. Mária Jurečková CSc.
Katedra matematiky
maria.jureckova [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku