Profil osoby

prof. RNDr. Mária Kozová CSc.
Katedra geografie
maria.kozova [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku