Profil osoby

prof. RNDr. Miroslav Haviar CSc.
Katedra matematiky
miroslav.haviar [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku