Profil osoby

ThDr. Mykhaylyna Kľusková PhD.
Katedra katechetiky a praktickej teológie
mykhaylyna.kluskova [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku