Profil osoby

prof. PhDr. Peter Volek PhD.
Katedra filozofie
peter.volek [at] ku.sk
+421918 722 007

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku