Profil osoby

Mgr. Peter Zmátlo PhD.
Katedra histórie
peter.zmatlo [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2016 Katolícka Univerzita v Ružomberku