Profil osoby

prof. ThDr. Rastislav Adamko PhD.
Katedra hudby
rastislav.adamko [at] ku.sk
+421918 722 110

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku