Profil osoby

prof. PaedDr. Rastislav Biarinec ArtD.
Katedra výtvarnej výchovy
rastislav.biarinec [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku