Profil osoby

doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka PhD.
Katedra katechetiky a praktickej teológie
robert.sarka [at] ku.sk

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku