Profil osoby

prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš PhD.
Dekanát TF
stefan.lencis [at] ku.sk
+421918 510 398

Životopis
Publikačná činnosť
Projekty
Ocenenia
Vlastné

«
»
© 2021 Katolícka Univerzita v Ružomberku